Elbil i Norge


Ved utgangen av 2017 var det registrert 138.477 oppladbare biler (elbil) i Norge. I tillegg vurderer mange å anskaffe elbil innen de tre neste årene. Da melder det seg noen spørsmål: Blir strømnettet overbelastet? Finnes det nok ladestasjoner? Blir det ladekø?

Om du vurderer å anskaffe elbil; bør du tenke nøye på ditt bruksmønster og hvordan bilen skal lades. Ladeangsten kan bli like stor som rekkeviddeangsten.

Dersom du skal lade hjemme må du installere et godkjent ladepunkt! Det er mulig å lade fra en vanlig stikkontakt, men en vanlig stikkontakt skal ikke brukes over tid (ikke tillatt). Dette pga fare for varmgang og langtidslading øker brannrisikoen. Varmgang akselerere aldring av komponentene.

Som nevnt kan bilen lades i en vanlig stikkontakt, men det tar lang tid og kan være farlig. I en normal jordet stikkontakt (Schuko) kan du ha en last på 10-16 ampere, og det tar nesten to døgn å lade et 100 kWh batteri som er vanlig i en Tesla.

Typis koster en ladestasjon rundt 10-30.000 kroner ferdig montert. Installasjon kan bestilles hos en lokal elektroinstallatør.

Hvis flere elektriske biler skal belaste nettet samtidig, for eksempel i et borettslag med fellesgarasje, må det ofte gjøres mer omfattende endringer. Det kan være nødvendig å strekke ny hovedforsyning. Dersom mange nok anskaffer elbil kan det også presse fram investeringer hos det lokale nettselskapet (forsterke overføringsnettet og den lokale transformatorstasjonen).

Hvis alle forventer hurtiglading, vil installasjonene bli enda mer omfattende og kostbar. Enkelte hurtiladere trekker ca 100 kW som tilsvarer ca 10 ganger effektbehovet til en leilighet. Ti hurtigladere trekker omtrent like mye strøm som en stor kontorbygning.

Nasjonalt overordnet er det mer enn nok strøm til dagens elbiler, og det er ikke noe problem å dekke behovet som kommer i 2030. En full elktrisk bilpark øker strømforbruket i Norge med ca 17%. Men ned på distribusjonsnettet, før spenningen transformeres ned til 230 volt, kan det oppstå flaskehalser.

TU har følgende artikler om elbilen:

Nettet overbelastes, lamper blinker og sikringer ryker: Elbilen pekes ut som syndebukk

Hva skjer når hele nabolaget får elbil?

Her tror de elbiler kan hjelpe i stedet for å overbelaste strømnettet