Banker i Norge

Lenker til de mest profilerte bankene med konsesjon i Norge

Banker i Norge omfatter tre typer: Forretningsbanker, Sparebanker og datterselskaper av utenlandske banker.Wikipedia har en komplett liste over banker med konsesjon for drift i Norge: Wikipedia, Liste over banker i Norge.