Aksjehandel


Aksjehandel kan være en flott måte å plassere penger på, men har høyere risiko enn sparing i banken. Ved aktiv forvaltning (trading/daytrading) gir aksjer dessuten muligheter for den som er ute etter rask avkastning. Ytterlig avkastning kan oppnås ved for eksempel giring. Men samtidig øker risikoen betydelig, noe som blant annet Chess-gründer Idar Vollvik erfarte i 2009.

For at aksjehandel skal være lønnsomt, forutsettes det at den som investerer forstår seg på aksjemarkedet. Det er en gyllen regel for alle investeringer, og det er å sette seg godt inn i hva man investerer i, før man begynner å kjøpe aksjer.

Hvordan tjene penger på aksjer

Det er veldig fornuftig å sette "take profit" og "stop loss". Det betyr at du bestemmer deg for nivåer der du skal selge din beholdning, allerede før du kjøper aksjer i et selskap. La oss si at du kjøper aksjer til stykkpris 100 kroner. Du forventer at den kommer til å stige til 135 kroner, og bestemmer deg for å selge rundt dette nivået.

Hva da om dine prediksjoner ikke realiseres, og hva om investeringen i stedet faller i verdi? Det er en reell mulighet for at en aksje kan falle i verdi etter at du har kjøpt den (det er svært vanskelig å kjøpe aksjer når de ligger "på bunnen"). Ingen vet eksakt når aksjen er på det laveste nivået.

Derfor bør du før du handler aksjer ikke bare bestemme deg for når du skal ta gevinst, men også når du skal realisere det potensielle tapet. Du kjøper for 100, og bestemmer deg for at dersom aksjen går under 90 kroner, så selger du. Dermed har du opprettet en slags garanti for deg selv på hvor mye du kan tape (stop loss kan legges inn automatisk hos din nettmegler - dette anbefales ettersom det kan være en psykologisk utfordring å selge med tap når det virkelig gjelder).

Så hvordan begynne med trading?

Kjøp billig, og selg dyrt - og du vil tjene penger på aksjer. Utfordringen er selvsagt å få til dette i praksis.

"take profit" og "stop loss"; er viktige verktøy for risikokontroll og for å ta gevinst når du har den. Det er imidlertid ikke slik at man må være kompromissløs i forhold til dette. Med tiden kan man få ny informasjon som tilsier at man skal selge ved andre nivåer enn hva man hadde planlagt ved inngang.

Så risikokontroll er viktig å beherske. Ellers gjelder det helt generelle trikset om at man ikke skal investere for penger man ikke har råd til å tape. Ved alle former for investeringer er det risiko for tap, og dette er noe man må ta høyde for.

Sist, men ikke minst, er det viktig å poengtere at aksjehandel krever både erfaring og innsikt. Disse to henger tett sammen. Erfaringer gir deg den praktiske forsåelsen av aksjemarkedet du skal operere i.

Aksjehandel bør utføres på grunnlag av informerte beslutninger. Få så mye informasjon om selskapet og markedet som mulig før du handler. Det eneste unntaket her er innsideinformasjon - altså informasjon som markedet for øvrig ikke har eller kan få kunnskap om. Terskelen for fengsel og hard straff er lav dersom man handler på innsideinformasjon, så om du besitter slik informasjon bør heller finne andre investeringer.

Aksjemegler / nettmegler

Det finnes mange aksjemeglere å velge mellom. I dag er det desidert vanligst å benytte en nettbasert nettmegler. Kostnaden for en aksjehandel kan virke mikroskopisk sammenlignet med en typisk aksjeinvestering. Skal du investere for mangfoldige tusen kroner, kan det virke ubetydelig om aksjemegleren tar 50 kroner for transaksjonen. Likevel er det viktig å tenke på at de samlede utgifter for kurtasje og avgifter er med på å redusere avkastningen din.

Derfor er det tilrådelig å benytte en aksjemegler som er både billig og trygg å bruke.

Tips: Lær mer om aksjehandel på nettsidene til E24 "aksjeskolen": Aksjeskolen